Hello phuongtokyo Home

5-ALA ngăn chặn sự lây nhiễm của vi rút gây bệnh COVID-19

15

5-ALA ngăn chặn sự lây nhiễm của vi rút gây bệnh COVID-19 Axit 5-Aminolevulinic (5-ALA) được kỳ vọng là một ứng cử viên cho các phương pháp điều trị trong tương lai. Lần này, Đại học Nagasaki và công ty TNHH Neopharma Nhật Bản đã tiến hành một thí nghiệm lây nhiễm trong các tế […]

NMN là gì, tác dụng của NMN như thế nào???

Lazada

NMN là gì, tác dụng của NMN như thế nào??? NMN là gì, tác dụng của NMN? NMN là gì???   NMN là viết tắt của nicotinamide mononucleotide, một phân tử tự nhiên có ở mọi dạng sống. NMN là tiền chất trực tiếp của phân tử nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) và là thành […]

-->